Jump to content

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިރަދީފު

ބައިނަލް އަޤްޥާމީ

♀

ނިށާން

  1. (ނުޖޫމީ އިލްމު، ނަކަތްތެރިކަން) ގުރަހަ ޒުހުރަތު (ޒަހުރަތު)
  2. (ދިރުމާބެހޭ އިލްމު) އަންހެން، އަންހެން ޖިންސު
  3. (އަލްކެމީ) ރަތުލޯ

ގުޅުންހުރި ނިޝާންތަކެވެ

އިރަވީ ނިޒާމު
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·