ފަޓާސް

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިރަދީފު
Jump to navigation Jump to search

ފަޓާހަކީ ބަޑިބޭސް އަޅައިގެން ގޮވާފަދަ އާލަތަކަށް ހަދައި ރޯކުރުމުން ބާރުގަދަ އަޑަކާ އެކު ގޮވާ އެއްޗެކެވެ.