ފަންވަތް:wikivar

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިރަދީފު
Jump to navigation Jump to search
purge rev-ID : -   b: c: m: n: q: s: t: w: wikt: ?version all messages
$wgMagicWordsEn at CVS Language.php   meta:help:Variable, meta:Global variables
method a method b generates
common namespaces [-2 - 15] / used at all MediaWiki projects
{{ns:-2}} {{ns:Media}}  މީޑިއާ
{{ns:-1}} {{ns:Special}}  ޚާއްސަ
(Main) – MediaWiki:Blanknamespace – ‏(މައި)
{{ns:1}} {{ns:Talk}}  ޚިޔާލު
{{ns:2}} {{ns:User}}  މެމްބަރު
{{ns:3}} {{ns:User_talk}}  މެމްބަރުގެ ވާހަކަ
{{ns:4}} {{ns:Project}}  ވިކިރަދީފު
{{ns:5}} {{ns:Project_talk}}  ވިކިރަދީފު ޚިޔާލު
{{ns:6}} {{ns:Image}}  ފައިލު
{{ns:7}} {{ns:Image_talk}}  ފައިލުގެ ޚިޔާލު
{{ns:8}} {{ns:MediaWiki}}  މީޑިއާވިކީ
{{ns:9}} {{ns:MediaWiki_talk}}  މިޑިއާވިކީ ޚިޔާލު
{{ns:10}} {{ns:Template}}  ފަންވަތް
{{ns:11}} {{ns:Template_talk}}  ފަންވަތުގެ ޚިޔާލު
{{ns:12}} {{ns:Help}}  އެހީ
{{ns:13}} {{ns:Help_talk}}  އެހީގެ ޚިޔާލު
{{ns:14}} {{ns:Category}}  ޤިސްމު
{{ns:15}} {{ns:Category_talk}}  ޤިސްމުގެ ޚިޔާލު
reserved namespaces
{{ns:16}}    
{{ns:17}}    
{{ns:98}}    
{{ns:99}}    
custom namespaces
{{ns:100}}    
{{ns:101}}    
{{ns:102}}    
{{ns:103}}    
{{ns:104}}    
{{ns:105}}    
{{ns:106}}    
{{ns:107}}    
{{ns:121}}    
{{ns:122}}    
{{ns:127}}    
{{ns:128}}    
{{ns:2147483646}}    
{{ns:2147483647}}    
variables
{{CURRENTDAY}}  26
{{CURRENTDAY2}}  26
{{CURRENTDAYNAME}}  ބުރާސްފަތި
{{CURRENTDOW}}  4
{{CURRENTMONTH}}  05
{{CURRENTMONTHABBREV}}  މެއި
{{CURRENTMONTHNAME}}  މެއި
{{CURRENTMONTHNAMEGEN}}  މޭއި
{{CURRENTTIME}}  14:24
{{CURRENTWEEK}}  21
{{CURRENTYEAR}}  2022
{{FULLPAGENAME}}  ފަންވަތް:wikivar
{{FULLPAGENAMEE}}  %DE%8A%DE%A6%DE%82%DE%B0%DE%88%DE%A6%DE%8C%DE%B0:wikivar 1
{{NAMESPACE}}  ފަންވަތް
{{NAMESPACEE}}  %DE%8A%DE%A6%DE%82%DE%B0%DE%88%DE%A6%DE%8C%DE%B0 1
{{NUMBEROFARTICLES}}  226
{{NUMBEROFFILES}}  2
{{PAGENAME}}  wikivar
{{PAGENAMEE}}  wikivar 1
{{SCRIPTPATH}}  /w 1
{{SERVER}}  //dv.wiktionary.org
{{SERVERNAME}}  dv.wiktionary.org
{{SITENAME}}  ވިކިރަދީފު
predefined templates
{{FULLURL:}}  
{{FULLURLE:}}  
{{GRAMMAR:}}  GRAMMAR CVS /languages/
{{INT:}}  
{{LC:}}  
{{LCFIRST:}}  
{{LOCALURL:}}  
{{LOCALURLE:}}  
{{MSG:}}  
{{MSGNW:}}  
{{NS:}}  
{{PLURAL:}}  
{{REVISIONID:}}  
{{REVISIONID}}  -
{{SUBST:}}  
{{UC:}}  
{{UCFIRST:}}  
1 this documentation displays this value LTR (left to right)
 | common reserved custom namespacesvariablespredefined templates