އެކުވެނި

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިރަދީފު
Jump to navigation Jump to search
  • އިނގިރޭސި: complex

މާނަ[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ނ. އެއްކަމަކާ ގުޅޭ ތަފާތު މަސައްކަތްތައް ހިނގާ ވިއުގައެއްގެ އިންތިޒާމުތައް އެކުލެވޭ ޢިމާރާތް. މިސާލު: ކުޅިވަރު އެކުވެނި.