އިހާގޮނޑި

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިރަދީފު
Jump to navigation Jump to search

1. ތަފާތު ޖަމާޢަތްތައް އެކުވެގެން އުފައްދާ ބިޔަ ޖަމާޢަތް (އިނގިރޭސި ބަހުންނަމަ ކޯލިޝަން: Coalition)

   މިސާލު: 1. މިހާރު ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވެރިކަން ކުރަމުންދަނީ އިހާގޮނޑި ސަރުކާރަކުންނެވެ.
        2. ސަރުކާރު ޖަވާބު ދާރީ ކުރުވުމަށް ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ވާދަވެރި ހުރިހާ ސިޔާސީ ޕާރޓީތަކުން މިހާރުވަނީ އިހާގޮނޑި ހަދާފައެވެ.