Pages not connected to items

Jump to navigation Jump to search

This page lists pages with no connected data item (in namespaces that support connected items). The list is sorted by descending page ID, so that newer pages are listed first.

 

Showing below up to 50 results in range #1 to #50.

ބައްލަވާ(ފަހަތަށް 50 | ކުރިއަށް 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

 1. ފަންވަތް:-sq-
 2. ފަންވަތް:-sl-
 3. ފަންވަތް:-ro-
 4. ފަންވަތް:-no-
 5. ފަންވަތް:-hu-
 6. ފަންވަތް:-vi-
 7. ފަންވަތް:User tl
 8. ފަންވަތް:-da-
 9. ފަންވަތް:-gu-
 10. ފަންވަތް:-rw-
 11. ފަންވަތް:-sa-
 12. ފަންވަތް:-bn-
 13. ފަންވަތް:-id-
 14. ފަންވަތް:-tk-
 15. ފަންވަތް:-eo-
 16. ފަންވަތް:-tr-
 17. ފަންވަތް:-st-
 18. ފަންވަތް:-uz-
 19. ފަންވަތް:cs
 20. ފަންވަތް:-cs-
 21. ފަންވަތް:-bs-
 22. ފަންވަތް:-ko-
 23. ފަންވަތް:Shortcut
 24. ވިކިރަދީފު:ޢާންމު ހޮޅުއަށި/header
 25. ވިކިރަދީފު:Sandbox/header
 26. ފަންވަތް:ombox/core
 27. ވިކިރަދީފު:Sandbox
 28. ފަންވަތް:langprefix/doc
 29. ފަންވަތް:langprefix
 30. ފަންވަތް:languagex
 31. ފަންވަތް:languagex/doc
 32. ފަންވަތް:word-dv
 33. ފަންވަތް:User de-5
 34. ފަންވަތް:User de
 35. ފަންވަތް:category handler/blacklist
 36. ފަންވަތް:category handler/numbered
 37. ފަންވަތް:userbox-level
 38. ފަންވަތް:User dv-2
 39. ފަންވަތް:User dv-3
 40. ފަންވަތް:User dv-4
 41. ފަންވަތް:purge
 42. ފަންވަތް:intro
 43. ފަންވަތް:wikiprojects
 44. ޤިސްމު:Wikipedians in Maldives
 45. ފަންވަތް:category handler
 46. ފަންވަތް:namespace detect
 47. ފަންވަތް:User Administrator
 48. ފަންވަތް:Userbox
 49. ފަންވަތް:!
 50. ފަންވަތް:User dv-0

ބައްލަވާ(ފަހަތަށް 50 | ކުރިއަށް 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).