List of globally blocked IP addresses

Jump to navigation Jump to search

This is a list of all global blocks which are currently in effect. Some blocks are marked as locally disabled: this means that they apply on other sites, but a local administrator has decided to disable them on this wiki.

Search for a global block
(އެންމެ ފަހުގެ | އެންމެ ކުރީގެ) ބައްލަވާ(newer 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).
 • 01:01, 3 ޖޫން 2020: Bsadowski1 (meta.wikimedia.org) globally blocked 59.13.120.192 (މުއްދަތު ހަމަވާނީ 3 ޖޫން 2020 02:01) (Cross-wiki abuse)
 • 01:00, 3 ޖޫން 2020: Masti (meta.wikimedia.org) globally blocked 5.173.187.5 (މުއްދަތު ހަމަވާނީ 3 ޖޫން 2020 02:00، anonymous only) (Cross-wiki abuse)
 • 00:47, 3 ޖޫން 2020: Masti (meta.wikimedia.org) globally blocked 131.108.16.0/24 (މުއްދަތު ހަމަވާނީ 2 ޑިސެމްބަރު 2020 19:47، anonymous only) (Cross-wiki spam: spambot)
 • 22:43, 2 ޖޫން 2020: Wim b (meta.wikimedia.org) globally blocked 91.109.195.96 (މުއްދަތު ހަމަވާނީ 2 ޑިސެމްބަރު 2020 17:43، anonymous only) (Open proxy)
 • 20:17, 2 ޖޫން 2020: Tegel (meta.wikimedia.org) globally blocked 180.183.192.137 (މުއްދަތު ހަމަވާނީ 2 ޖުލައި 2020 15:17، anonymous only) (Cross-wiki spam: spambot)
 • 19:22, 2 ޖޫން 2020: Sotiale (meta.wikimedia.org) globally blocked 196.245.159.101 (މުއްދަތު ހަމަވާނީ 2 ޑިސެމްބަރު 2020 14:22) (Open proxy)
 • 19:22, 2 ޖޫން 2020: Sotiale (meta.wikimedia.org) globally blocked 174.134.160.202 (މުއްދަތު ހަމަވާނީ 16 ޖޫން 2020 14:22، anonymous only) (Cross-wiki spam: spambot)
 • 19:22, 2 ޖޫން 2020: Sotiale (meta.wikimedia.org) globally blocked 178.34.15.209 (މުއްދަތު ހަމަވާނީ 2 ޖޫން 2021 14:22) (Open proxy: <!-- SOCKS5 -->)
 • 19:21, 2 ޖޫން 2020: Sotiale (meta.wikimedia.org) globally blocked 2.89.153.11 (މުއްދަތު ހަމަވާނީ 16 ޖޫން 2020 14:21، anonymous only) (Cross-wiki spam: spambot)
 • 19:16, 2 ޖޫން 2020: Sotiale (meta.wikimedia.org) globally blocked 31.181.28.165 (މުއްދަތު ހަމަވާނީ 2 ޖޫން 2021 14:16) (Open proxy: <!-- SOCKS4 -->)
 • 19:16, 2 ޖޫން 2020: Sotiale (meta.wikimedia.org) globally blocked 181.214.211.200 (މުއްދަތު ހަމަވާނީ 2 ޑިސެމްބަރު 2020 14:16) (Open proxy)
 • 19:15, 2 ޖޫން 2020: Sotiale (meta.wikimedia.org) globally blocked 27.135.210.77 (މުއްދަތު ހަމަވާނީ 16 ޖޫން 2020 14:15، anonymous only) (Cross-wiki spam: spambot)
 • 19:15, 2 ޖޫން 2020: Sotiale (meta.wikimedia.org) globally blocked 95.38.218.230 (މުއްދަތު ހަމަވާނީ 2 ޖޫން 2021 14:15) (Open proxy: <!-- SOCKS5 -->)
 • 19:15, 2 ޖޫން 2020: Sotiale (meta.wikimedia.org) globally blocked 138.94.217.253 (މުއްދަތު ހަމަވާނީ 2 ޑިސެމްބަރު 2020 14:15) (Open proxy)
 • 19:14, 2 ޖޫން 2020: Sotiale (meta.wikimedia.org) globally blocked 24.197.182.75 (މުއްދަތު ހަމަވާނީ 16 ޖޫން 2020 14:14، anonymous only) (Cross-wiki spam: spambot)
 • 19:14, 2 ޖޫން 2020: Sotiale (meta.wikimedia.org) globally blocked 166.98.140.51 (މުއްދަތު ހަމަވާނީ 2 ޖޫން 2021 14:14) (Open proxy)
 • 19:09, 2 ޖޫން 2020: Tegel (meta.wikimedia.org) globally blocked 2.133.157.71 (މުއްދަތު ހަމަވާނީ 5 ޖޫން 2020 14:09، anonymous only) (Cross-wiki abuse)
 • 19:08, 2 ޖޫން 2020: Sotiale (meta.wikimedia.org) globally blocked 176.193.233.211 (މުއްދަތު ހަމަވާނީ 2 ޑިސެމްބަރު 2020 14:08) (Open proxy)
 • 19:08, 2 ޖޫން 2020: Sotiale (meta.wikimedia.org) globally blocked 213.91.166.250 (މުއްދަތު ހަމަވާނީ 2 ޖޫން 2021 14:08) (Open proxy: <!-- SOCKS5 -->)
 • 19:08, 2 ޖޫން 2020: Sotiale (meta.wikimedia.org) globally blocked 176.109.163.38 (މުއްދަތު ހަމަވާނީ 2 ޑިސެމްބަރު 2020 14:08) (Open proxy)
 • 19:07, 2 ޖޫން 2020: Sotiale (meta.wikimedia.org) globally blocked 206.125.41.136 (މުއްދަތު ހަމަވާނީ 2 ޑިސެމްބަރު 2020 14:07) (Open proxy)
 • 19:07, 2 ޖޫން 2020: Sotiale (meta.wikimedia.org) globally blocked 94.251.95.94 (މުއްދަތު ހަމަވާނީ 2 ޑިސެމްބަރު 2020 14:07) (Open proxy)
 • 19:07, 2 ޖޫން 2020: Sotiale (meta.wikimedia.org) globally blocked 186.219.3.14 (މުއްދަތު ހަމަވާނީ 2 ޖޫން 2021 14:07) (Open proxy: <!-- SOCKS4 -->)
 • 19:07, 2 ޖޫން 2020: Sotiale (meta.wikimedia.org) globally blocked 180.253.71.171 (މުއްދަތު ހަމަވާނީ 2 ޑިސެމްބަރު 2020 14:07) (Open proxy)
 • 19:07, 2 ޖޫން 2020: Sotiale (meta.wikimedia.org) globally blocked 95.27.15.146 (މުއްދަތު ހަމަވާނީ 2 ޖޫން 2021 14:07) (Open proxy: <!-- SOCKS5 -->)
 • 19:06, 2 ޖޫން 2020: Sotiale (meta.wikimedia.org) globally blocked 180.211.243.222 (މުއްދަތު ހަމަވާނީ 2 ޖޫން 2021 14:06) (Open proxy: <!-- SOCKS5 -->)
 • 19:02, 2 ޖޫން 2020: Sotiale (meta.wikimedia.org) globally blocked 183.89.158.126 (މުއްދަތު ހަމަވާނީ 16 ޖޫން 2020 14:02، anonymous only) (Cross-wiki spam: spambot)
 • 19:02, 2 ޖޫން 2020: Sotiale (meta.wikimedia.org) globally blocked 62.122.214.10 (މުއްދަތު ހަމަވާނީ 2 ޑިސެމްބަރު 2020 14:02) (Open proxy)
 • 19:01, 2 ޖޫން 2020: Sotiale (meta.wikimedia.org) globally blocked 81.163.80.170 (މުއްދަތު ހަމަވާނީ 2 ޑިސެމްބަރު 2020 14:01) (Open proxy)
 • 19:01, 2 ޖޫން 2020: Sotiale (meta.wikimedia.org) globally blocked 36.91.42.61 (މުއްދަތު ހަމަވާނީ 2 ޑިސެމްބަރު 2020 14:01) (Open proxy)
 • 19:01, 2 ޖޫން 2020: Sotiale (meta.wikimedia.org) globally blocked 103.245.204.42 (މުއްދަތު ހަމަވާނީ 2 ޑިސެމްބަރު 2020 14:01) (Open proxy)
 • 19:01, 2 ޖޫން 2020: Sotiale (meta.wikimedia.org) globally blocked 88.80.40.47 (މުއްދަތު ހަމަވާނީ 2 ޖޫން 2021 14:01) (Open proxy: <!-- SOCKS5 -->)
 • 18:58, 2 ޖޫން 2020: Sotiale (meta.wikimedia.org) globally blocked 178.63.41.235 (މުއްދަތު ހަމަވާނީ 2 ޖޫން 2021 13:58) (Open proxy: <!-- SOCKS5 -->)
 • 18:57, 2 ޖޫން 2020: Sotiale (meta.wikimedia.org) globally blocked 187.130.139.197 (މުއްދަތު ހަމަވާނީ 2 ޖޫން 2021 13:57) (Open proxy)
 • 18:57, 2 ޖޫން 2020: Sotiale (meta.wikimedia.org) globally blocked 36.75.24.231 (މުއްދަތު ހަމަވާނީ 16 ޖޫން 2020 13:57، anonymous only) (Cross-wiki spam: spambot)
 • 18:56, 2 ޖޫން 2020: Sotiale (meta.wikimedia.org) globally blocked 180.245.170.23 (މުއްދަތު ހަމަވާނީ 2 ޑިސެމްބަރު 2020 13:56) (Open proxy)
 • 18:56, 2 ޖޫން 2020: Sotiale (meta.wikimedia.org) globally blocked 186.209.30.28 (މުއްދަތު ހަމަވާނީ 2 ޑިސެމްބަރު 2020 13:56) (Open proxy)
 • 18:56, 2 ޖޫން 2020: Sotiale (meta.wikimedia.org) globally blocked 94.231.124.252 (މުއްދަތު ހަމަވާނީ 2 ޖޫން 2021 13:56) (Open proxy: <!-- SOCKS5 -->)
 • 17:54, 2 ޖޫން 2020: Sakretsu (meta.wikimedia.org) globally blocked 87.121.49.238 (މުއްދަތު ހަމަވާނީ 2 ޖޫން 2021 12:54) (Open proxy)
 • 17:42, 2 ޖޫން 2020: Sakretsu (meta.wikimedia.org) globally blocked 5.183.92.0/22 (މުއްދަތު ހަމަވާނީ 2 ޖޫން 2022 12:42) (Open proxy)
 • 17:38, 2 ޖޫން 2020: Sakretsu (meta.wikimedia.org) globally blocked 5.183.252.0/23 (މުއްދަތު ހަމަވާނީ 2 ޖޫން 2022 12:38) (Open proxy)
 • 17:24, 2 ޖޫން 2020: Tegel (meta.wikimedia.org) globally blocked 103.255.243.133 (މުއްދަތު ހަމަވާނީ 2 ޖުލައި 2020 12:24، anonymous only) (Long-term abuse)
 • 17:07, 2 ޖޫން 2020: Tegel (meta.wikimedia.org) globally blocked 46.153.129.210 (މުއްދަތު ހަމަވާނީ 2 ޖުލައި 2020 12:07، anonymous only) (Cross-wiki spam: spambot)
 • 14:10, 2 ޖޫން 2020: علاء (meta.wikimedia.org) globally blocked 73.231.98.122 (މުއްދަތު ހަމަވާނީ 2 ޖުލައި 2020 09:10) (Long-term abuse)
 • 13:29, 2 ޖޫން 2020: Sotiale (meta.wikimedia.org) globally blocked 86.173.1.178 (މުއްދަތު ހަމަވާނީ 3 ޖޫން 2020 15:29، anonymous only) (Cross-wiki abuse)
 • 13:27, 2 ޖޫން 2020: Sotiale (meta.wikimedia.org) globally blocked 219.117.224.2 (މުއްދަތު ހަމަވާނީ 2 ޖޫން 2021 08:27) (Open proxy: <!-- OpenVPN -->)
 • 11:28, 2 ޖޫން 2020: Sotiale (meta.wikimedia.org) globally blocked 1.215.162.235 (މުއްދަތު ހަމަވާނީ 16 ޖޫން 2020 06:28، anonymous only) (Cross-wiki abuse)
 • 10:41, 2 ޖޫން 2020: Sotiale (meta.wikimedia.org) globally blocked 126.48.49.4 (މުއްދަތު ހަމަވާނީ 2 ޖޫން 2021 05:41) (Open proxy: <!-- OpenVPN -->)
 • 07:53, 2 ޖޫން 2020: Sotiale (meta.wikimedia.org) globally blocked 179.113.97.69 (މުއްދަތު ހަމަވާނީ 2 ޖޫން 2021 02:53) (Open proxy: <!-- OpenVPN -->)
 • 07:49, 2 ޖޫން 2020: Sotiale (meta.wikimedia.org) globally blocked 175.124.159.213 (މުއްދަތު ހަމަވާނީ 2 ޖޫން 2021 02:49) (Open proxy: <!-- OpenVPN -->)
(އެންމެ ފަހުގެ | އެންމެ ކުރީގެ) ބައްލަވާ(newer 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).