ކުރު ޞަފްޙާތައް

Jump to navigation Jump to search

Showing below up to 50 results in range #1 to #50.

ބައްލަވާ(ފަހަތަށް 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

 1. (ތާރީޚް) ‏yes ‏[4 ބައިޓްތައް]
 2. (ތާރީޚް) ‏this ‏[4 ބައިޓްތައް]
 3. (ތާރީޚް) ‏Wikibooks ‏[8 ބައިޓްތައް]
 4. (ތާރީޚް) ‏now ‏[12 ބައިޓްތައް]
 5. (ތާރީޚް) ‏curve ‏[12 ބައިޓްތައް]
 6. (ތާރީޚް) ‏ހަހަރު ‏[13 ބައިޓްތައް]
 7. (ތާރީޚް) ‏thing ‏[16 ބައިޓްތައް]
 8. (ތާރީޚް) ‏ދަހަމަލަ ‏[16 ބައިޓްތައް]
 9. (ތާރީޚް) ‏ހަށަބަހަ ‏[17 ބައިޓްތައް]
 10. (ތާރީޚް) ‏well ‏[19 ބައިޓްތައް]
 11. (ތާރީޚް) ‏hell ‏[19 ބައިޓްތައް]
 12. (ތާރީޚް) ‏mage ‏[19 ބައިޓްތައް]
 13. (ތާރީޚް) ‏Czech ‏[20 ބައިޓްތައް]
 14. (ތާރީޚް) ‏żaqq ‏[20 ބައިޓްތައް]
 15. (ތާރީޚް) ‏sabel ‏[20 ބައިޓްތައް]
 16. (ތާރީޚް) ‏Bauch ‏[20 ބައިޓްތައް]
 17. (ތާރީޚް) ‏belly ‏[20 ބައިޓްތައް]
 18. (ތާރީޚް) ‏ހަށަވާޅު ‏[20 ބައިޓްތައް]
 19. (ތާރީޚް) ‏ހަށަ ‏[21 ބައިޓްތައް]
 20. (ތާރީޚް) ‏ވިޔަސް ‏[21 ބައިޓްތައް]
 21. (ތާރީޚް) ‏ބަކަރިއަނގަފާރު ‏[21 ބައިޓްތައް]
 22. (ތާރީޚް) ‏langue ‏[21 ބައިޓްތައް]
 23. (ތާރީޚް) ‏мев ‏[21 ބައިޓްތައް]
 24. (ތާރީޚް) ‏burtă ‏[21 ބައިޓްތައް]
 25. (ތާރީޚް) ‏お腹 ‏[21 ބައިޓްތައް]
 26. (ތާރީޚް) ‏karın ‏[21 ބައިޓްތައް]
 27. (ތާރީޚް) ‏bälid ‏[21 ބައިޓްތައް]
 28. (ތާރީޚް) ‏addome ‏[21 ބައިޓްތައް]
 29. (ތާރީޚް) ‏German ‏[21 ބައިޓްތައް]
 30. (ތާރީޚް) ‏quyosh ‏[21 ބައިޓްތައް]
 31. (ތާރީޚް) ‏vatten ‏[21 ބައިޓްތައް]
 32. (ތާރީޚް) ‏ގަސް ‏[21 ބައިޓްތައް]
 33. (ތާރީޚް) ‏އިންހަމަ ‏[22 ބައިޓްތައް]
 34. (ތާރީޚް) ‏abierto ‏[22 ބައިޓްތައް]
 35. (ތާރީޚް) ‏caratê ‏[22 ބައިޓްތައް]
 36. (ތާރީޚް) ‏ހަހަރުވެތި ‏[23 ބައިޓްތައް]
 37. (ތާރީޚް) ‏ސީނީ ‏[23 ބައިޓްތައް]
 38. (ތާރީޚް) ‏ޑަޗު ‏[23 ބައިޓްތައް]
 39. (ތާރީޚް) ‏language ‏[23 ބައިޓްތައް]
 40. (ތާރީޚް) ‏abdómen ‏[23 ބައިޓްތައް]
 41. (ތާރީޚް) ‏sabelalde ‏[23 ބައިޓްތައް]
 42. (ތާރީޚް) ‏abdomine ‏[23 ބައިޓްތައް]
 43. (ތާރީޚް) ‏gluttony ‏[23 ބައިޓްތައް]
 44. (ތާރީޚް) ‏އިރު ‏[23 ބައިޓްތައް]
 45. (ތާރީޚް) ‏ބަސް ‏[23 ބައިޓްތައް]
 46. (ތާރީޚް) ‏ވައި ‏[23 ބައިޓްތައް]
 47. (ތާރީޚް) ‏ކާނާ ‏[23 ބައިޓްތައް]
 48. (ތާރީޚް) ‏ހަހަރުވެތުން ‏[24 ބައިޓްތައް]
 49. (ތާރީޚް) ‏ބޫމީ ‏[24 ބައިޓްތައް]
 50. (ތާރީޚް) ‏onderbuik ‏[24 ބައިޓްތައް]

ބައްލަވާ(ފަހަތަށް 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).