ބޯދާ ޞަފްޙާތައް

Jump to navigation Jump to search

The following data is cached, and was last updated 17:11, 1 ޖޫން 2020. A maximum of 5,000 results are available in the cache.

Showing below up to 50 results in range #1 to #50.

ބައްލަވާ(ފަހަތަށް 50 | ކުރިއަށް 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

 1. ތާނަ އަކުރުގެ ސިފަ (ފޮންޓު) ކޮންޕީޓަރަށް އެޅުން‎‏ (23:46, 24 ފެބްރުއަރީ 2006)
 2. ފޯން‎‏ (12:06, 25 ފެބްރުއަރީ 2006)
 3. ތަޅުދަނޑި‎‏ (21:54, 25 ފެބްރުއަރީ 2006)
 4. ނުބައި‎‏ (17:17, 2 މާރޗް 2006)
 5. ބިމުބައްޅަ‎‏ (18:20, 13 މާރޗް 2006)
 6. ހަ‎‏ (14:59, 18 މާރޗް 2006)
 7. ހަހަރު‎‏ (15:01, 18 މާރޗް 2006)
 8. ހަހަރުވެތި‎‏ (15:02, 18 މާރޗް 2006)
 9. ހަނދުމަސް‎‏ (15:02, 18 މާރޗް 2006)
 10. ޗަންޕަނާ‎‏ (11:52, 29 ޖޫން 2006)
 11. Future Main Page‎‏ (08:31, 23 ފެބްރުއަރީ 2007)
 12. Old Main Page‎‏ (08:33, 23 ފެބްރުއަރީ 2007)
 13. ތަނާޒިލް‎‏ (14:59, 27 މާރޗް 2007)
 14. ހަހަރުވެތުން‎‏ (16:08, 8 މެއި 2007)
 15. ހަހުރަޔާ‎‏ (16:08, 8 މެއި 2007)
 16. ހަހެތި‎‏ (16:09, 8 މެއި 2007)
 17. ހަށަ‎‏ (16:10, 8 މެއި 2007)
 18. ހަށަހޮއްލުން‎‏ (16:11, 8 މެއި 2007)
 19. ހަށަނަރަ‎‏ (07:33, 9 މެއި 2007)
 20. ހަށަން‎‏ (07:34, 9 މެއި 2007)
 21. ހަށަންބަނުން‎‏ (07:33, 10 މެއި 2007)
 22. ހަށަންބަންތަކުބީރު‎‏ (07:34, 10 މެއި 2007)
 23. މަޒްނާޙް‎‏ (10:55, 21 ޖޫން 2007)
 24. ފުއި‎‏ (17:41, 2 ޖުލައި 2007)
 25. ވިސާބު‎‏ (01:54, 21 ސެޕްޓެމްބަރު 2007)
 26. ބޯހުނި‎‏ (12:13, 1 އޮކްޓޯބަރު 2007)
 27. މިނި‎‏ (23:44, 1 އޮކްޓޯބަރު 2007)
 28. ސައްޓުވަ‎‏ (23:46, 1 އޮކްޓޯބަރު 2007)
 29. ރޫސުން‎‏ (23:33, 30 އޮކްޓޯބަރު 2007)
 30. ގިރުދާސް‎‏ (23:42, 30 އޮކްޓޯބަރު 2007)
 31. އުނބުށޭމު‎‏ (23:44, 30 އޮކްޓޯބަރު 2007)
 32. ރުތު‎‏ (23:47, 30 އޮކްޓޯބަރު 2007)
 33. ސަޓަނި‎‏ (18:41, 31 ޑިސެމްބަރު 2007)
 34. ފަޓާސް‎‏ (18:52, 31 ޑިސެމްބަރު 2007)
 35. Wiktionary Appendix:IPA Examples‎‏ (22:59, 29 ޖަނަވަރީ 2008)
 36. ކަޅުބޯވިލާ‎‏ (20:07, 5 ފެބްރުއަރީ 2008)
 37. ދަންފުޅި‎‏ (14:45, 10 ޖޫން 2008)
 38. ހަށަންފުޅަށް އަތްޕުޅުއެރުވުން‎‏ (14:59, 10 ޖޫން 2008)
 39. ހަށަންފުޅު‎‏ (14:59, 10 ޖޫން 2008)
 40. ހަށަންފުޅުބެންނެވުން‎‏ (15:00, 10 ޖޫން 2008)
 41. ހަށަބަހަ‎‏ (15:01, 10 ޖޫން 2008)
 42. ފުރަމާރަ‎‏ (23:19, 2 އޭޕްރީލް 2009)
 43. ފަސްމުގުލަށްޖެހުން‎‏ (00:46, 22 ޖުލައި 2009)
 44. ތުރުކަސް‎‏ (00:11, 24 ޖުލައި 2009)
 45. މަތުފުސް‎‏ (00:12, 24 ޖުލައި 2009)
 46. ބޮކަށްއެރުވުން‎‏ (00:13, 24 ޖުލައި 2009)
 47. ދަހަމަލަ‎‏ (00:13, 24 ޖުލައި 2009)
 48. ފިއްތިގޮދަން‎‏ (00:14, 24 ޖުލައި 2009)
 49. ކަރާސީބު‎‏ (00:59, 25 ޖުލައި 2009)
 50. ގޮނިކަން‎‏ (19:23, 26 ޖުލައި 2009)

ބައްލަވާ(ފަހަތަށް 50 | ކުރިއަށް 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).