abdomen

ވިކިޕީޑިއާ އިން
(މިސްރާބުކުރެވުނީ Abdomen އިން)
ފުންމަވާ: ސަމުގާ, ހޯއްދަވާ

English[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

Divehi/Mahl Translation[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

n, ban'du (ބަނޑު)

Etymology[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

Latin abdomen, of uncertain origin; compare French abdomen

Pronunciation[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

  • (RP) IPA: /ˈæbdəmən/

Noun[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

abdomen (plural: abdomens)

  1. (anatomy) The belly, or that part of the body between the thorax and the pelvis.
  2. The cavity of the belly, which is lined by the peritoneum, and contains the stomach, bowels, and other viscera. In man, often restricted to the part between the diaphragm and the commencement of the pelvis, the remainder being called the pelvic cavity.
    He was all bent over complaining of pains in the abdomen.
  3. (zoology) The posterior section of the body, behind the thorax, in insects, crustaceans, and other Arthropoda.

Translations[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

belly

cavity

part of arthopod's body

Translations to be checked[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

  • Danish: bug c

Shorthand[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

Gregg[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]


Latin[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

Noun[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

abdomen, abdominis

  1. belly, abdomen
  2. (by extension of meaning) gluttony